Anna Sacha

Skarbnik Instytutu Polskiego Języka Migowego.

Z wykształcenia matematyk, pracuję jako księgowa i kadrowa w Warszawie.

Od kilkunastu lat angażuje się w działalność organizacji pozarządowych, najpierw w Krakowie na AGH, potem ONSI, gdzie pracowała głównie jako redaktor i organizator wyborów Miss Deaf Poland. Włączałam się w prace legislacyjne dotyczące osób głuchych i słabosłyszących. Pomysłodawca Inicjatywy Napisy Plus – kampanii na rzecz upowszechnienia napisów dla niesłyszących. Współautor Kampanii Porozmawiaj Ze Mną.

Obecnie skupia się na wdrażaniu dostępności – dostępne strony internetowe, dostępna telewizja itp. Audytor stron internetowych pod kątem rozwiązań dla niesłyszących, wspólpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w tym temacie. Członek Zespołu ds. Osób Głuchych przy RPO.

Zainteresowania: technologie dla osób głuchych, prawo pracy oraz podróże.