Joanna Łacheta

Joanna Łacheta

Jestem rodowitą krakowianką, obecnie mieszkam w Warszawie od 15 lat. Pracuję w  Instytucie Głuchoniemych na pl. Trzech Krzyży, w szkole podstawowej i w gimnazjum oraz jako lektor PJM i trener lektorów PJM. Wykładam także polski język migowy, dydaktykę i kulturę Głuchych na studiach podyplomowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tutaj także piszę pracę doktorską. Praca ta związana jest głównie z badaniami nad leksykografią oraz lingwistyką PJM w Pracowni Lingwistyki Migowej przy UW.

Oprócz pełnienia funkcji w IPJM, jestem także wiceprezesem Fundacji Promocji Kultury Głuchych „KOKON”.  Zostałam także powołana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na członka Polskiej Rady Języka Migowego. W pracach tego zespołu skupiam się głównie na sprawach związanych z ustawą o języku migowym i problemami środowiska G/głuchych.

Od wielu lat organizuję  konferencje i imprezy kulturalno- artystyczne promujące język i kulturę Głuchych.
Interesuję się kulturą Głuchych na świecie, swoje zamiłowania do tworzenia poezji migowej przekazuję głuchym dzieciom i dorosłym. Swoją pasję realizuję też z głuchymi w Teatrze Głuchych.

Prywatnie interesuję się zbieraniem figurek aniołów, a także czytam książki związane z duchowością anielską.