Małgorzata Talipska

Małgorzata Talipska

Nazywam się Małgorzata Talipska, jestem sekretarzem w zarządzie IPJM.  Jestem absolwentką Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie przy ulicy Łuckiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna. Pracuję w Pracowni Lingwistyki Migowej (PLM) na Uniwersytecie Warszawskim. Działam naukowo oraz społecznie, na przykład w zespole do spraw g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Jestem organizatorem konferencji oraz uczestnikiem konferencji naukowych na terenie całej Polski. Zajmuję się pisaniem publikacji naukowych. Moją pasją jest czytanie książek oraz rozmyślania na temat prawa, pasjonuję się polityką społeczną oraz lubię robić badania dotyczące g/Głuchych zawodowo jak i prywatnie. Lubię spędzać czas na łonie natury oraz spacery nocną porą po lesie bez towarzyszących świateł.