O Instytucie Polskiego Języka Migowego

Logo Instytutu Polskiego Języka Migowego

Sprawdź kalendarium IPJM 2004-2015

Instytut Polskiego języka Migowego powstał w 2004 r. z inicjatywy osób chętnych do pracy na rzecz promocji i rozwoju języka migowego polskiej społeczności Głuchych. Członkami IPJM są osoby zarówno głuche, jak i słyszące.

Członkom IPJM zależy na tym, aby słyszące społeczeństwo uznało prawa użytkowników Polskiego Języka Migowego (PJM), ich obowiązki i możliwości za równe swoim. PJM to język ciągle dyskryminowany w Polsce. Oznacza to, że Głusi użytkownicy PJM nie mogą korzystać z pełnego dostępu do informacji, usług, edukacji i zatrudnienia.

Celem IPJM jest zmiana obecnej sytuacji oraz walka z dyskryminacją wobec PJM i jego użytkowników. Dlatego też IPJM aktywnie popierał  w 2008r inicjatywę Głuchych nauczycieli z Instytutu Głuchoniemych w Warszawie w sprawie ustawy o Polskim Języku Migowym i włączył się w prace nad tą ustawą.

W celu badania i propagowania języka migowego IPJM  współpracuje z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego gdzie prowadzi szkolenie i uczestniczy w badaniach nad PJM.

IPJM jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, których celem jest propagowanie PJM i kultury Głuchych.

Po kilku latach istnienia z IPJM powstały inne, pokrewne organizacje, które realizują bardziej wyspecjalizowane zadania należą do nich :