Kalendarium

2004

 • Warsztaty lingwistyczne dotyczące polskiego języka   migowego dla członków IPJM. Styczeń – czerwiec

2005

 • Utworzyliśmy biuletyn „Studia nad językiem migowym”, który publikujemy na naszych stronach internetowych (www.ipjm.pl).
 • Rozwijamy współpracę z wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego uczestnicząc w przygotowaniu konwersatorium na temat sposobów komunikacji niesłyszących

2007

Styczeń

 • impreza poetycko – muzyczna – Migane gadane

Marzec

 • udział w pracach zespołu do opracowania projektu ustawy o PJM w Biurze inicjatyw społecznych Kancelarii prezydenta RP

Maj

 • udział w konferencji Milczący cudzoziemcy? Głusi – Język – Kultura we Wrocławiu– 9 referatów.
  • P. Tomaszewski Humor Głuchych, Ewolucja języka
  • Małgorzata Czajkowska- Kisil – Gramatyka PJM – zarys wstępny, Dwujęzyczne nauczanie Głuchych
  • Magdalena Bielak-Kościńska-  Poezja w PJM
  • Monika Dobrowolska, Joanna Łacheta – Klasyfikatory
  • R. Szurik – PJM versus SJM
  • Warsztaty Sign Writing
  • Agnieszka Klimczewska     – Stereotypy o PJM

Czerwiec

 • Złożenie projektu studiów podyplomowych PJM na Wydziale Polonistyki UW
 • wydanie drugiego numeru Biuletynu Studia nad Językiem Migowym (wersja elektroniczna)
  • Podstawowe dane lingwistyczne i socjolingwistycznena temat naturalnego języka migowego (Piotr Tomaszewski)
  • Mechanizm przyswajania języka przez dziecko niesłyszące (Lucyna Długołęcka)
  • Dlaczego PJM nie jest subkodem języka polskiego (Małgorzata Czajkowska-Kisil)

Sierpień

 • organizacja obozu języka migowego w Karkonoszach wspólnie z wrocławskim kołem językoznawczym

Październik

 • udział w międzynarodowej konferencji Tożsamość społeczno-kulturowa Głuchych zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Łodzi
 • Wykłady  ; P. Tomaszewski, M, Czajkowska-Kisil, A.Klimczewska
 • kontynuowanie wykładów z PJM na konwersatorium Z problemów komunikacji niesłyszących pod kierunkiem prof. M. Świdzińskiego na Wydziale Polonistyki UW
 •  udział w międzynarodowej konferencji Podróż do świata Głuchych z okazji 190-lecia Instytutu Głuchoniemych ( 4 wykłady)

Grudzień

 • spotkanie z dziekanami Wydziału Polonistyki UW w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych PJM w roku akademickim 2008/2009

2008

Marzec

 • zorganizowaliśmy 2 dniową konferencję „ Głusi Mają Głos – „Przebudzenie”, w której uczestniczyło ok. 150 osób.

Lipiec

 • odbył się pierwszy obóz lektorów PJM. w STEROŁAWKACH – przygotowanie podyplomówki
  Odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Tłumaczy Migowych.
 • Członkowie IPJM uczestniczą w pracach nad ustawą o PJM.

Wrzesień

 • odbyła się pierwsza w Polsce konferencja CODA

Październik

 • zorganizowaliśmy  „Pierwszy Warszawski Festiwal Kultury Głuchych”
 • Z naszej inicjatywy i z istotnym naszym udziałem, jako wykładowców ruszyły od października 2008 r.  Studia podyplomowe PJM – mamy 42 słuchaczy
 • Członkowie  IPJM uczestniczyli jako prelegenci  w konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych
  • Konferencja  w Łodzi pt: „Stan badań nad PJM”
  •  Konferencja w Olsztynie „ Język migowy w XXI wieku na świecie i w Polsce”
  •  Konferencji w Holandii – poświęcona tłumaczeniom migowym
  •  Konferencja w Anglii w Edynburgu poświęcona badaniom języków migowych.

2009

 • Kontynuacja studiów podyplomowych PJM na UW (semestr  II i III)

Styczeń

 • warsztaty  PJM dla rodziców z Fundacji ECHO   ( Gosia i Joasia)

Marzec

 • organizacja 1 seminarium naukowego „Badania nad PJM” na Uniwersytecie Warszawskim

Maj

 • szkolenie dla pracowników BON UW

Czerwiec

 • drugi obóz lektorski połączony z zajęciami PJM dla tłumaczy i studentów. Maków Podhalański

Lipiec

 • szkolenie  PJM dla pracowników BON Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sierpień

 • organizacja konferencji GMG II „Kim jesteśmy? Skąd przychodzimy? Dokąd idziemy?” razem z fundacją KOKON
 • Rejestracja Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego.
 • Zarejestrowanie Fundacji KOKON

2010

Styczeń

 • warsztaty PJM dla rodziców z Fundacji ECHO  (Agnieszka Klimczewska, Marcin Daszkiewicz)

Kwiecień

 • organizacja seminarium naukowego „Badania nad PJM”  w IGO

Maj

 • Powstanie Pracowni Lingwistyki Migowej

Czerwiec

 • Szkolenia dla członków IPJM

Lipiec

 • Trzeci obóz lektorski połączony z zajęciami PJM dla tłumaczy i studentów w Murzasichlu

Sierpień

 • Podpisanie umowy z Fundacją EFFATA na Słowacji na realizację unijnego projektu   kulturalnego

Wrzesień

 • II Warszawski Festiwal Kultury Głuchych

Październik

 • II edycja studiów podyplomowych PJM na UW
 • Współpraca z PLM –  Międzynarodowa konferencja  lingwistów migowych w West Lafayette USA

2011

 • Przygotowanie GMG 3  (wspł. STPJM, KOKON)
 • Seminarium  „Badania nad PJM” ( wspł. PLM) na UW
 • Obóz lektorów i tłumaczy  ( wspł. STPJM)

2012

 • Walne – Nowy/stary  Zarząd
 • Podyplomówka
 • Pracownia Lingwistyki Migowej

2013

 • Badania w PLM
 • Podyplomówka – 3 edycja
 • Działalność w zespole ds. Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, powstał raport Sytuacja Osób Głuchyc w Polsce (https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport_Sytuacja_osob_poz%203_srodki_2%20XII.pdf) – 3 osobydziałalność w Polskiej Radzie Języka Migowego  ( Joanna Łacheta)

2014

 • Kontynuacja działalności w zespole przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Polskiej Radzie Języka Migowego (Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Bartosz Marganiec).

Wrzesień

 • Odbyła się konferencja Głusi Mają Głos IV „Inicjatywa + przedsiębiorczość + samoorganizacja = SUKCES” (Marcin Daszkiewicz), świętowaliśmy wtedy także 10-lecie istnienia naszego Instytutu.
 • Podyplomówka – 4 edycja

2015

Listopad

 • Wybór Nowego Zarządu.