IPJM w Radzie ON Warszawa

Z radością informujemy, że Małgorzata Talipska została powołana przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz na 4 letnią kadencje w skład Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych –  pięcioosobowego organu doradczego prezydenta stolicy.

Małgorzata Talipska jest sekretarzem Instytutu Polskiego Języka Migowego, Od kilku lat współpracuje z Pracownią Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego, jest członkiem Zespołu do spraw Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W przeszłości była też radną Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Małgorzata Talipska Ukończyła Liceum dla Głuchych przy ul.Łuckiej w Warszawie,  jest także absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego gdzie kształciła się z zakresu polityki społecznej. Obecnie Studiuje Profilaktykę Społeczną i Resocjalizację. Za swoje dokonania społeczne i naukowe została nagrodzona stypendiami ONSI oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najwybitniejszych studentów.

To bardzo dobra wiadomość! Do władz powoli dociera potrzeba dopuszczenia do głosu osób z naszego środowiska, w tym także osób głuchych. Serdecznie gratulujemy Gosi i życzymy owocnej pracy.

Do zakresu działania rady, zgodnie Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r z późniejszymi zmianami, należy:

1)  inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a)  integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b)  realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3)  ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.